Teori og metode

TEORI OG METODE:

SKOLER OG INSTITUTIONER

Vores arbejde:

Vi arbejder ud fra en systemisk, anerkendende og løsningsfokuseret tilgang.

Det betyder, at vi altid anskuer flere tilgange til problemstillinger og ønsker, hvilket medfører nye perspektiver og skabelse af muligheder.

Vi har fokus på relationer og forståelsessammenhænge, fremfor iboende og uudnyttede potentialer, da det netop er de sammenhænge og relationer, som hvert enkelt individ indgår i, der henholdsvis muliggør og besværliggør adfærdsmønstre.

 

Anerkendelse er et centralt begreb for os, dette såvel i rådgivninger men ligeså i arbejdet med tiltag på børneniveau. Vi tror på, at forandring - både i organisationer og på individniveau - skabes ved engagement og læring gennem succeser.

 

Vi arbejder løsningsfokuseret ved at stille skarpt på de muligheder, som er knyttet til en given problemstilling, fremfor at kanalisere det primære fokus ud på årsagerne til problemet. Ydermere tror vi på, at mange løsningsmuligheder ligger i udviklingen af de styrker og ressourcer, som organisationen allerede besidder.

 

Vi understøtter Jeres forandringsarbejde i organisationen ved at bistå Jer med projektledelse og facilitering af processer.

 

Vi har en forståelse for projekters kompleksitet og kan derfor hjælpe Jer med at bevare motivationen under arbejdet med forandringerne, holde projektet i live og slutteligt nå i mål.

 

Mange forandringsprocesser og udviklingsprojekter har en tendens til at blegne når opstartsinteressen er forsvundet, og hverdagen og dennes mangeartede opgaver og arbejdsaktiviteter banker på.

 

Dette kan blandt andet skyldes, at projektet er båret af en eller få ildsjæle i organisationen, at tiltag og aktiviteter i projektet har haft det primære fokus i arbejdsprocessen, og  at slutmålet var vigtigste og primære drivkraft i udviklingsarbejdet.

Hvad vi gør:

Vi hjælper jer med at inddrage og motivere den samlede personalegruppe i den forandring, I står overfor,

Vi husker jer løbende på at have fokus på organisationens og brugernes behov, når der arbejdes med aktiviteter og tiltag.

Vigtigst understøtter vi jer i at holde fokus på processen.

Derved når vi sammen med jer godt i mål.

FORANDRINGSPROCES

 

Vi afdækker organisationens behov ved personale- og brugerundersøgelse.

Vi fastsætter i samarbejde med jer et eller flere mål og delmål, som understøtter behovene.

Vi aftaler i samarbejde med jer, hvordan vi skal nå i mål. Herunder fastsættes tiltag og aktiviteter.

Vi hjælper jer med at udarbejde tidsrammer samt udvælge ansvarlige for specifikke tiltag og aktiviteter.

Vi evaluerer med personale og brugere.

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk