Skoler og institutioner

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

TIL PERSONALE OG INSTITUTIONENS NÆRE SAMARBEJDSPARTNERE

 

HAR JERES INSTITUTION BRUG FOR NYE FORTÆLLINGER?

 

Vi tror på, at problemer ses som et mønster i et større system, og at en forandring derfor kræver en fælles indsats. Vi har gode erfaringer med at samle teams og personalegrupper for sammen at udvikle allerede eksisterende potentialer. 

 

Vores oplæg bygger på et solidt teoretisk fundament samt vidtrækkende erfaring i arbejdet med udsatte børn, deres familier og disses møde med skole- og institutionsverden.

VI TILBYDER

 

Inspirationsoplæg samt facilitering af efterfølgende arbejdsprocesser.

Kortere og længerevarende udviklingsforløb til pædagogisk ledelse og personale. 

Udvikling af materiale og pædagogiske redskaber.

 

 

 

 

EKSEMPLER PÅ EMNER

 

Det positive skole-hjem samarbejde

Intern organisering og struktur

Anvendelse af ressourcer på skoler og institutioner

Stresshåndtering

Inkluderende læringsmiljøer

Klasseledelse

Konflikthåndtering

Børn i udsatte positioner

Inddragelse af elever

Klassens fællesskab

HVAD SIGER ANDRE OM OXFO: 

 

"Vi fik faciliteret en visionsdag for skolens ressourcecenterteam. 

Med udgangspunkt i et oplæg om organisering og arbejde med ressourcecenterteam i praksis, arbejdede teamet videre med visionen for skolens ressourceteam. 

Visionsdagen endte ud i en ny organiseringsmodel, som i langt højere grad imødekommer skolens behov og ønsker.

Teamet var begejstrede for dagen - herunder oplæg og input"

 

- Anja Hembæk Horst, Distriktsskoleleder i Gribskov Kommune, Gilbjergsskolen - 

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk