Forløbsbeskrivelse

FORLØBSBESKRIVELSE:

SKOLER OG INSTITUTIONER

Vores forløb trækker på en bred erfaring indenfor skole- og institutionsområdet, hvor vi har bistået ledelse og personalegrupper i at gennemføre større eller mindre udviklingsforløb og forandringsprojekter.

 

Vi har med afsæt i denne erfaring udviklet en række foredrag samt forløb, under emnerne:

 • Det positive skole-hjem samarbejde
 • Intern organisering og struktur
 • Anvendelse af ressourcer på skoler og institutioner
 • Inkluderende læringsmiljøer
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Børn i udsatte positioner
 • Klasseledelse
 • Inddragelse af elever
 • Klassens fællesskab

 

I vores interne professionelle samarbejde er vi til stadighed optagede af nye metoder og teorier og har forpligtiget os på at arbejde ud fra et solidt fagligt niveau, hvorfor vi kontinuerligt udvikler på vores forløb og koncepter.

 

Kontakt os for yderligere information, hvor vi kan drøfte, hvordan et foredrag eller forløb kan skræddersys til netop jeres ønsker og jeres organisations behov.

 

 

Det positive skole-hjem samarbejde - et eksempel på et længerevarende forløb.

(Forløbet kan justeres i længde og omfang alt afhængigt af jeres ønsker)

 

 • Indledende møde/workshop med skole: Ved dette møde drøfter vi den samlede personalegruppes behov og ønsker, vi fremfører eksempler, tiltag og aktiviteter, som kan fordre et godt skole-hjem samarbejde og faciliterer arbejdsprocessen i personalegruppen, så vi afslutter mødet med aftaler til et forløb.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale: Alt efter behov og ønsker udarbejder vi beskrivelse af arbejdsprocessen - forløbsplan og forandringsmodel. Ønskes et specifkt materiale til anvendelse i tiltaget hjælper vi jer tilmed gerne med denne opgave.
 • Afholdelse af forældremøde: Ved dette møde drøfter vi behovet for et konstruktivt skole-hjem samarbejde. Vi informerer om kommende aktiviteter og inddrager forældregruppen i processen, således at vi afslutningsvis ender med aftaler, som involverer såvel skole og hjem.
 • Iværksættelse af tiltag: Såfremt andet er aftalt, er det jer, der varetager denne del. Det kan dog aftales, at vi forestår eller bistår jer i enkelte aktiviteter.
 • Løbende vejledning til personalegruppen: Vi aftaler møder, hvor vi kan yde vejledning og rådgivning ift. konkrete indsatser og aktiviteter i forbindelse med forandringsarbejdet. 
 • Evaluering: Vi evaluerer tiltaget med såvel personale og forældregruppe. Vi udarbejder tilmed gerne en skriftlig evaluering, som kan indeholde tilbageløb fra såvel personale, forældre og børn.

FOREDRAG

 

Laves i samarbejde med jer, hvor vi bliver enige om hvilket emne, der er mest relevant for jeres personale samt forældre- og børnegruppe. Vi indhenter relevant information om jeres organisation, narrativerne herom og heri, med henblik på at gøre foredraget så relevant og omsætteligt som muligt. Vi afholder foredraget i jeres lokaler (medmindre andet er aftalt), og faciliterer gerne eventuelle efterfølgende arbejdsprocesser.

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk