Teori og metode

TEORI OG METODE:

 PARRÅDGIVNING

På opdagelse i kommunikationen:

I rådgivningen med såvel par som familier har vi gennem kommunikation fokus på at forstå de forskellige aktørers perspektiver.

 

Hvad ligger bag sproghandlingen – initiativet i samtalen?

Hvordan influerer kulturmønster, livshistorie, relationsmønster og episoder på sproghandlingen?

Og hvordan kan det at kigge bag selve handlingen medvirke til en udvidet forståelse og derved udvikling af et nyt mønster?

 

Sammen opnår vi indsigt i - og herigennem øgede muligheder for -,

at I kan forstå samt handle i parfoholdet.

"Vi kan ikke løse problemer på det samme niveau, som vi skabte dem på."

ALBERT EINSTEIN

I arbejdet hermed benytter vi os blandt andet af Coordinated Management of Meaning – eller på dansk: ”koordineret beherskelse af mening”, som et begrebssæt, der kan anvendes til at navigere i den komplekse disciplin kommunikation.

Ydermere anvender vi en løsningsfokuseret tilgang i vores rådgivninger, hvilket blandt andet betyder, at vi bygger videre på de potentialer, som allerede eksisterer i jeres parforhold.

CMM er oprindeligt udviklet af psykologerne Vernon Cronen og Bernett Pearce, og centralt i teorien står forståelsen af, hvordan mening bliver skabt, koordineret, tacklet og behersket, samt hvordan mennesker sammen udvikler komplekse mønstre for handling og mening.

En handling er ikke statisk, og i al kommunikation er der øjeblikke, hvor samtalen kan skifte retning – hvor det er muligt at handle anderledes. Dette betegnes som forgreningspunkter.

Et forgreningspunkt er så at sige den replik eller den talehandling, der i en samtale får samtalen til at bevæge sig i en specifik retning. Det er netop i disse momenter, at vi kan have en tendens til at fokusere på de tilfælde, hvor vores respons-forventning ikke indfries.

Øver man sig i at kigge efter form og mønster i kommunikationen - frem for efter budskab -, kan man få øje på forgreningspunkter og lede samtalen videre i en mere konstruktiv retning.


Fokus på løsningerne: 

Vi arbejder løsningsfokuseret ved at stille skarpt på de muligheder, som er knyttet til en given problemstilling, fremfor at kanalisere den primære  energi ud på årsagerne til problemet.

Vi går sammen med jer på opdagelse i parforholdets ressourcer og potentialer og hjælper jer med at forstørre disse.

Vi snakker om det, I ønsker at opnå, fremfor det I ønsker at undgå, og bidrager i denne proces med redskaber til nå hertil.

Den løsningsfokuserede tilgang udmærker sig ved på blot få sessioner at bidrage med forandringer i parforholdet.

 

Ovenstående er løst citeret fra:

Communication, action and meaning: The creation of social realities af Pearce, W.B og V. Cronen 1980.

Words were originally magic af Shazer, S. de 1994

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk