Om os

OM OS

 

 

RÅDGIVERNE BAG OXFO

 

I vores professionelle virke er vi særligt optagede af det potentiale, der ligger i at lytte til hinanden på nye måder. Ved at dele vigtige erfaringer, tanker, håb og ønsker, udvider vi vores forståelse for hinanden og skaber mulighedsbetingelser for at skabe nye kommunikations- og handlemønstre. Vi er optagede af de ressourcer, hvert enkelt menneske rummer med henblik på at bringe dem bedst muligt i spil i forhold til jeres relationer.

 

Ligeledes er vi  særligt optagede af at give barnet og familien en stemme ind i skole- og institutionslivet med henblik på at skabe de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for barnet. I denne proces er vi fokuserede på at understøtte udviklingen af inkluderende systemer gennem vejledning og rådgivning til såvel familier som pædagogisk personale.

 

Herudover har vi fokus på at understøtte ovenstående processer ved at bistå ledelse og pædagogisk personale på skoler og institutioner i at skabe en organisering og udvikle strategier, som gør dette muligt. 

 

Vores mål er altid at matche faglighed til de problemstillinger, I står overfor.

Det betyder, at vi ud fra et systemisk grundlag, altid forsøger at anvende den bedst egnede tilgang i samtalerne med det mål at se og møde personen frem for problemet.

 

I vores interne professionelle samarbejde er vi til stadighed optagede af nye metoder og teorier og har forpligtiget os på at arbejde ud fra et solidt fagligt og højt etisk niveau.

Betina Vester Foget:

 

  • Cand. mag. pæd. fra Københavns Universitet 2012. Tilvalgsfag i sprogpsykologi.
  • Diplom i specialpædagogik fra Professionshøjskolen UCC – University College Capital 2017.
  • Projektledelse under Uddannelsen i offentlig forvaltning og administration fra Metropol 2017.
  • Børnerådgiverforløbet: Inddragelse af børn, unge og familier under Den sociale diplomuddannelse i inddragelse og samtale med børn, unge og familier fra Metropol 2018.

 

Flere års erfaring som ressourcekoordinator samt intern og ekstern vejleder tilknyttet daginstitutions- og skoleområdet, hvor arbejdet er centreret om børn med specifikke udviklingsforstyrrelser, emotionelle problematikker, kronisk sygdom samt børn i livskriser og udsatte positioner.

Dokumenteret erfaring i facilitering af forandringsprocesser samt projektledelse i offentlig organisation.

Hertil erfaring som familie- og forældrerådgiver i kommunalt regi.

Trine Oxvig:

 

  • Cand. mag. pæd. fra Københavns Universitet 2009. Tilvalgsfag i dramapædagogik.
  • Socialpædagog fra Seminariet i Gentofte 1998
  • Diplommodul: Vejledningsmetoder og processer fra Professionshøjskolen UCC - University College Capital 2017
  • Diplommodul: Ledelse af forandringsprocesser fra Professionshøjskolen UCC - University College Capital 2018.

 

 

25 års erfaring fra den pædagogiske praksis fra skole- og daginstitutionsområdet samt fra behandlingshjem med anbragte børn med svære psykiske og/eller psykiatriske

vanskeligheder, som ADHD, OCD, spiseforstyrrelser, tilknytnings- og (begyndende) personlighedsforstyrrelser,

depression og angst.

Hertil flere års erfaring som ekstern vejleder tilknyttet skoleområdet samt erfaring som familie- og forældrerådgiver i kommunalt regi.

Dokumenteret erfaring i projektledelse i offentlig organisation.

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk