Teori og metode

TEORI OG METODE:

FAMILIERÅDGIVNING

På opdagelse i kommunikationen:

Coordinated Management of Meaning – eller på dansk: ”koordineret beherskelse af mening” er et begrebssæt, der kan anvendes til at navigere i den komplekse disciplin kommunikation.

"Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv."

INGER CHRISTENSEN

"Sproget har brug for eksempler for at

udfylde dets huller."

WITTGENSTEIN

There is a crack in everything. That’s how the lights gets in’, sang Leonard Cohen så smukt i Anthem. Det er de sprækker, vi med et narrativt udgangspunkt i rådgivningen lytter til, med henblik på at skabe modhistorier til de problemmættede fortællinger, der har en negativ effekt på Jeres liv.

 

I vores rådgivning er vi optagede af, hvordan mening og handling skabes relationelt via sprog og kommunikation, og hvordan udvikling kan finde sted, når vi bliver inviteret til at lytte nysgerrigt og anerkendende efter nye og anderledes perspektiver.

Gennem nysgerrighed og refleksion, giver den narrative rådgivning mulighed for en dialog, som dels skaber afstand til problemerne, belyser og udfolder Jeres evner og færdigheder og samtidig bringer Jer nærmere de håb, værdier og drømme, I har.

Øver man sig i at kigge efter form og mønster i kommunikationen - frem for efter budskab -, kan man få øje på forgreningspunkter og i disse lede samtalen videre i en mere konstruktiv retning.

De sociale verdener skabes ud fra, hvordan vi handler i forgreningspunkterne, hvor de valg vi træffer, og de handlinger vi udfører bidrager til kommunikationens videre samskabelse.

For at stimulere en udvikling opad for os selv, både som individer og som familie, er en skærpet evne til at afdække samtalens forgreningspunkter og handle konstruktivt i disse et vigtigt afsæt.

 

Rådgivningen: 

I rådgivningen med såvel par som familier har vi fokus på gennem kommunikation at forstå de forskellige aktørers forståelsesramme.

 

  • Hvad ligger bag sproghandlingen – initiativet i samtalen?
  • Hvordan influerer kulturmønster, livshistorie, relationsmønster og episoder på sproghandlingen?
  • Og hvordan kan det at kigge bag selve handlingen kontribuere til en udvidet forståelse og derved udvikling af et nyt mønster?

 

 

 

På baggrund af vores erfaringer, er der ingen metoder, der virker uafhængigt af konteksten. Vi er derfor altid omhyggelige med, hvilke fremgangsmåder vi gør brug af i forhold til Jeres ønsker og specifikke udfordringer.

Narrativets stærke betydning:

På trods af gode intentioner, kan familielivet være en kompliceret og konfliktfyldt affære og det kan derfor være relevant at søge professionel og uvildig hjælp.

Vi har i vores rådgivning gjort os erfaring med, hvor brugbar og effektfuld den narrative metode er i forskellige sammenhænge i arbejdet med såvel familie- som parrådgivning.

Sigtet med anvendelse af den narrative metode er, at have fokus på den enkeltes meningsskabelse og udvikling af righoldige forståelser - for sig selv og i relation til andre. Flere fortællinger giver mulighed for nye handlemuligheder i familielivet.

De historier vi fortæller, sætter rammen for hvordan vi tænker, handler og taler. Ønsker I at skabe forandringer i jeres måde at leve på, kan historierne være en nøgle hertil.

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk