Familierådgivning

RELEVANT RÅDGIVNING

FOR HELE FAMILIEN

ER JERES FAMILIE STADIG EN HELHED?

 

Står I med udfordringer i rollen som forældre, og er I i tvivl om, hvordan I kan skabe mere hensigtsmæssige rammer i og omkring familien?

 

Mange familier kan opleve mangel på redskaber og ressourcer i forbindelse med grænsesætning og konflikter i hjemmet. Tilmed kan forældre opleve at stå i udfordrede situationer, hvis deres barn udviser tegn på mistrivsel i skole og institution.

Andre skelsættende begivenheder, der medfører ændringer i familiestrukturen, kan kalde på ekstra opmærksomhed. Disse ændringer ses blandt andet i forbindelse med skilsmisse, ved familieforøgelse og i sammenbragte familier.

RÅDGIVNING

 

Vi udbyder rådgivning til forældre og familier, som har brug for at få afklaret udfordringer og hjælp til at håndtere konkrete situationer.

Vi bygger i forløbet videre på jeres kompetencer i arbejdet med at skabe nye udviklingsmuligheder for og i jeres familie.

 

Herudover tilbyder vi sparring til at bygge bro mellem jer og jeres barns institution eller skole.

FORLØB

 

Ved vores første afklarende møde aftales et forløb, som matcher jeres behov og forventninger.

 

Det kan, afhængigt af den problemstilling I står med, udmønte sig i individuelle samtaler, samtaler med begge forældre samt samtaler med hele familien og andre nære relationer hertil.

HVAD SIGER ANDRE OM FAMILIERÅDGIVNING HOS OXFO:

Vi er en sammenbragt familie med i alt fem børn. I forbindelse med at vi gik fra at være weekendkærester til at være sammenboende, blev det meget tydeligt for os, at vi var meget forskellige i vores syn på opdragelse, hvilket gav anledning til store konflikter - såvel mellem vi voksne og mellem vores børn.

Vi fik i samtalerne sat ord på det, der var svært, det der var et behov for for hvert familiemedlem, hvad vi kunne arbejde videre med - og hvordan vi kunne skabe nye fælles aftaler og ritualer. Vi er efter forløbet, blevet bedre til at "brokke os hensigtsmæssigt", give plads og justere forventninger.

Det har fungeret godt for vores nye familie.

 

- Mette og Lars -

Vi har haft en svær ny start efter vores skilsmisse.

Vi havde svært ved at samarbejde om børnene - og ja, bare at snakke sammen.

Vi ønskede begge det bedste for vores børn - men vidste ikke hvordan.

Vi har stadig af og til have svært ved at snakke sammen, men så bruger vi redskaberne - og det gør det lettere!

 

 

- Patrick og Silje -

Vores søn på 7 år blev i foråret diagnostiseret med autismespektrumfortyrrelse, hvilket har påvirket hele familien.

Vores forløb hos OXFO-rådgivning har givet os konkrete redskaber til at strukturere vores hverdag samt redskaber til kommunikation og interaktion med vores søn

Det har medført en mærkbar forandring i vores hverdag - og et langt lavere konfliktniveau i hjemmet. 

 

- Lise -

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk