Forløbsbeskrivelse

FORLØBSBESKRIVELSE:

FAMILIERÅDGIVNING

Familierådgivningen foregår i en respektfuld og tryg ramme, hvor der er plads til alles stemme.

I et familierådgivningsforløb vil der være fokus på at skabe forandringer i familiesystemet, som hvert familiemedlem er en del af.

 

Familierådgivningen tager udgangspunkt i det allerede etablerede familiesystem og de mønstre og narrativer, som er skabt og lever i relationerne mellem de forskellige familiemedlemmer.

Der vil derfor såvel være fokus på familien som helhed, men ligeså på det enkelte familiemedlem og dennes position i familiesystemet.

 

Gennem kommunikation og nysgerrighed skabes rum for forståelse og indlevelse i de forskellige familiemedlemmers positioner, udgangspunkter og initiativer. Ligeså bidrager rådgivningen med redskaber og forslag til aktioner, som kan give nye, konstruktive familiemønstre og fortællinger liv.

 

Familierådgivningen er et forløb, hvor sessionerne primært afholdes med den ene eller med begge forældre, men det kan for den enkelte familie være givtigt med familiesessioner, hvor hele familien er deltagende.

 

Vi skræddersyr hvert enkelt forløb så det matcher jeres forventninger og behov.

Alle forløb starter med en indledende telefonisk samtale, hvor vi får indblik i jeres/din families situation samt Jeres motivation for at søge hjælp.

 

I forlængelse af denne samtale kan vi aftale et forløb, eller vi kan vælge, at planlægge vores aftaler fra gang til gang.

Som inspiration kan I under priser se forskellige eksempler på sammensætninger af kortere forløb,

 

Forløb aftales med henholdsvis Betina eller Trine, som herefter vil blive jeres faste rådgiver.

Ved visse familiesessioner kan begge rådgivere være deltagende - dette altid efter aftale med jer.

OXFO RÅDGIVNING

Lille Helse Hus, Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K

info@oxfo-raadgivning.dk